Media literacy og kapasitetbygning

Vi er en ideell medieorganisasjon som jobber innen media og kommunikasjon.

Vi tar sikte på å øke mediakompetansen og kunnskapen i samfunnet for inkludering og deltakelse.

Inntil løven kan snakke og fortelle sin versjon, vil historien alltid opphøye jegeren

Kreativ og Inklusiv

Hvem vi er

Norsensus Mediaforum er en ideell organisasjon som tilbyr media- og digitaltjenester og opplæring, hjelper den frivillige sektoren med kapasitetsbygging i medier og kommunikasjon, og bidrar til å øke mediekunnskapen i samfunnet.

Vårt fagområde

Media literacy

Design

Digital solutions

Capacity building

Design thinking

Immersive storytelling

Strategic communication

Research

+10

Års
erfaring

+60

Fullførte
prosjekter

+15

Land i
samarbeid

Our latest work

Prosjekter

Våre spennende prosjekter i mer en 15 land...

Academy for the Support and Empowerment of Disadvantaged Women

The project's focus is to support and solutions of disadvantaged women's complex needs. These are single mothers, mothers and children in financial distress, and...

COOPERATE TO OPERATE: BRINGING TOGETHER YOUTH ORGANIZATIONS AND SMES THROUGH CORPORATE...

CoOp project aims to enhance the collaboration between Small-Medium Enterprises (SMEs) and youth organizations, thus to promote and encourage private investment in youth development,...

Polish-Ukrainian Sisterhood

Norsensus   Mediaforum   is   a   partner   of   the   “Polish-Ukrainian   Sisterhood”   project implemented   by   the   Polish   non governmental   organization   Podkarpackie   Association   for Active Families (PSAR) under...

Bridges to ENpower

Bridges to ENpower (Cross-sectorial initiative to support the young people in their quest for ENtrepreneurship), shortly ENpower project aims: to improve the quality of...

Cooperation to Combat Cyber-bullying and Hate Speech in (Pre-)Primary Schools (VOICE)

The VOICE project is focusing on the challenges of the digital world – cyberbullying and hate speech online – and proposes a different approach...

Climate Citizen Jury

Together with Fundacja Pole Dialogu and the Institute for Sustainable Development, we have started a new project for involving citizens in planning activities of...

Våre Tjenester

Opplæring, veiledning, design og produksjon, medie tjenester...

Les mer

Opplæring/kurs

Opplæring & kurs

Storytelling, kommunikasjonsstrategi, design thinkning, bruk av AI, digitale ferdigheter, film, foto og animasjon

Les mer

Film, animasjon, web, app

Design & Produksjon

Filmproduksjon, visuelldesign, webdesign, apputvikling, konseptutvikling

Les mer

R

Veiledning

Kapasitetsbygning i medie og digital kompetanse, kommunikasjonsstrategi...

Blogger

Aktuelt

Highlights

Inkluderende

Inkludering er vår hoved fokus i alle aktivitier.

Tverkompetanse

Vi har en team med diverse kompetanser fra IT til ungdomsarbeid.

Innovativ

Vi leter etter innovative metoder