Media literacy og kapasitetbygning

Vi er en ideell medieorganisasjon som jobber innen media og kommunikasjon.

Vi tar sikte på å øke mediakompetansen og kunnskapen i samfunnet for inkludering og deltakelse.

Inntil løven kan snakke og fortelle sin versjon, vil historien alltid opphøye jegeren

Kreativ og Inklusiv

Hvem vi er

Norsensus Mediaforum er en ideell organisasjon som tilbyr media- og digitaltjenester og opplæring, hjelper den frivillige sektoren med kapasitetsbygging i medier og kommunikasjon, og bidrar til å øke mediekunnskapen i samfunnet.

Vårt fagområde

Media literacy

Design

Digital solutions

Capacity building

Design thinking

Immersive storytelling

Strategic communication

Research

+10

Års
erfaring

+60

Fullførte
prosjekter

+15

Land i
samarbeid

Our latest work

Prosjekter

Våre spennende prosjekter i mer en 15 land...

Nordic Young Impact Storytellers

The project aims to empower young people (16-25 years old) from Norway, Sweden and Finland to participate and influence more, providing them with the...

22 Juli Videodokumentar med Ungdom

Dette er en videodokumentar og journalistisk trening som i tillegg skal markere 5. års markeringen av 22 juli. Temaet for intervjuene er om personlige opplevelser,...

Oslo Young Leaders Inclusion Hub

Målet med prosjektet er å støtte ungeledere men diversebakgrunn og oppfordre dem til å jobbe med saker rundt inkludering og mangfold slik at de...

Faktuell

Faktuell er et mediakompetanseprogram og en ungdomsgenerert online publikasjon rettet mot ungdom med ulike bakgrunn i Oslo og resten av landet.

Academy for the Support and Empowerment of Disadvantaged Women

The project's focus is to support and solutions of disadvantaged women's complex needs. These are single mothers, mothers and children in financial distress, and...

Visionary – Strategic fundraising for emerging NGOs

This collaborative project is led by our Romanian partner Synerb Venture Catalyzer with the support of EEA Norway Grants. The aim of the project...

Våre Tjenester

Opplæring, veiledning, design og produksjon, medie tjenester...

Les mer

Opplæring/kurs

Opplæring & kurs

Storytelling, kommunikasjonsstrategi, design thinkning, bruk av AI, digitale ferdigheter, film, foto og animasjon

Les mer

Film, animasjon, web, app

Design & Produksjon

Filmproduksjon, visuelldesign, webdesign, apputvikling, konseptutvikling

Les mer

R

Veiledning

Kapasitetsbygning i medie og digital kompetanse, kommunikasjonsstrategi...

Blogger

Aktuelt

Highlights

Inkluderende

Inkludering er vår hoved fokus i alle aktivitier.

Tverkompetanse

Vi har en team med diverse kompetanser fra IT til ungdomsarbeid.

Innovativ

Vi leter etter innovative metoder