22 Juli Videodokumentar med Ungdom

Dette er en videodokumentar og journalistisk trening som i tillegg skal markere 5. års markeringen av 22 juli. Temaet for intervjuene er om personlige opplevelser, og mangfold. I prosjektet vil ungdommer i alderen 14-25 år få tredagers opplæring fra eksperter i å lage videoreportasjer og produsere 11 videointervju med forskjellige personer fra ulike aldersgrupper, etnisitet, profesjon og bosted i Oslo. Hvert intervju vil vise fram denne personens opplevelse av 22. juli fra den dag til i dag og deres refleksjoner over hvordan det er å leve i et mangfoldig og flerkulturell samfunn. Intervjuene skal filmes og redigeres av ungdommene og publiseres på faktuell.no, agendamagasin.no, tnp.no og på sosiale medier og andre media-kanaler for å påpeke tematikken rundt mangfold og det å leve sammen rundt felles verdier, minner og opplevelser.

Prosjektet ønsker å engasjere ungdommer enda mer i samfunnet ved å gjøre dem oppmerksomme på samfunnproblemer og for å få deres tanker og synspunkter rundt ekstremisme, radikalisme, mangfold og sameksistens.

Samtidig er det også viktig å promotere aktiv borgerskap blant ungdommer ved å bruke engasjerende og kreative metoder. Som en del av dette vil de da lære å forbedre sine evner innen bruk av medier og digitale verktøy.
Disse evnene vil hjelpe ungdommene å uttrykke seg selv på en effektiv og klar måte.

22 july2Hovedmålet med prosjektet er å involvere ungdommer som aktive borgere til å kunne bruke video, lyd og bilder som et verktøy for å få fram en historie. De vil samtidig lære intervjuteknikker og forskjellige metoder for å kunne kommunisere med andre mennesker og hjelpe dem med å fortelle sine tanker, følelser og historie på en trygg måte.
Vi ønsker med dette å få ungdommene til å tilegne seg gode media og kommunikasjons evner og å sørge for mer effektiv sosial deltakelse. Vi sikter også på å øke deres bevissthet rundt temaene diskriminering, ekstremisme, samhold, og sameksistens rundt felles verdier. Sist men ikke minst ønsker vi å bruke anledningen til å markere 22. juli som er et vendepunkt i Norges historie når det gjelder demokrati, flerkultur og mangfold i samfunnet.

I samarbeid med:
lnu_logo

logo_tnp

 

 

EPISODE 1

EPISODE 2