Home Blog Page 10

Bruker barna dine sosiale medier?

Denne veilederen presenterer konkrete råd som voksne kan ha nytte av, blant annet om personvern, aldersgrenser, passord og nettvett.

Både barn og voksne opplever utfordringer i møtet med den sosiale arenaen teknologien har åpnet for.

– Foreldre er sentrale rollemodeller for sine barn, og det er viktig at de setter seg inn i deres digitale verden og har kunnskap om de muligheter og utfordringer barna møter på nett, sier Karoline Tømte, prosjektleder for Du bestemmer.

– Det er viktig at foreldre er oppdaterte og har nok kunnskap til å være veiledere. I tillegg har også skolen en viktig rolle i arbeidet med å hjelpe de unge til å bli trygge nettbrukere, fortsetter Tømte.

En lang rekke medvirkere fra offentlig virksomhet, ideelle organisasjoner og kommersielle aktører har stilt seg bak veilederen.

Senter for IKT i utdanningen og Du bestemmer har bidratt i utviklingen av Medietilsynets nye veileder for foreldre med barn på sosiale medier.

Last ned veilederen som PDF >>

hardubarnpåsosialmedier

Siste Seminaret om Design og Storytelling

Sist lørdag hadde vi det aller siste seminaret der temaet var design og storytelling.

Michael Solbakken fra NKH hadde en fin presentasjon angående kommunikasjon og jeg fortalte om design og utforming av nyhetsartikler.

Deretter hadde vi brainstorming og ungdommene valgte ut tema til artikler som de har begynt å skrive om.

Følgende temaer ble valgt ut:
Mangelfull helsesøstertjeneste ved ungdomskoler og VGS i Oslo
Ungdom under 18 år kommer ikke inn på en god del konserter og kulturelle arenaer pga alkoholskjenking
Oslo på europatoppen i narkotika og rusmisbruk
Boligmarkedet fører til gettodannelse og hindrer integrering

Før ungdommen kom i gang med å skrive gikk vi gjennom temaene sammen og kom med ideer til innholdet i artiklene. Hvilke fakta bør være med? Hvem er de berørte i sakene? Hvem er eksperter i denne saken? Hvilke grafiske elementer kan brukes? Ideer til gode bilder til saken? osv

De har da fått gjort gode tanker og kommet i gang med skrivingen som de skal fullføre innen fredag neste uke. Disse skal presenteres ved lanseringsseremoien i Rådhuset.

Hva er Media Literacy?

0

«Media Literacy Concepts and Metaphors» is a mini series of three videos edited from the cartoon «A Journey to Media Literacy» by EAVI.

In this videos, you can learn, in a fun and simple way, three basic concepts of Media Literacy: technical skills, critical thinking and environmental factors.

Hurtigkurs i Fotografering

0

Date/Time
Date(s) – 10/05/2014
10:00 – 14:00

Location
Norges Kreative Høyskole

Gylden mulighet til å utvikle dine fotograferingsferdigheter. Gratis dagskurs til ungdom mellom 14-18 år.

Lær om blenderåpning, lukkertid, iso, brennvidde, bruk av lys m.m. Du vil lære å mestre forskjellige typer lysforhold og klare å ta enda bedre bilder.
Opplegget er gratis for alle ungdom mellom 14-18 år. Deltakerne må ta med seg eget speilreflekskamera for den praktiske delen.

Dagens innhold:
10:00 – 10:10 Velkommen
10:10 – 11:30 Introduksjon til fotofaget og teknikker
11:30 – 12:00 Lunsj (Vi spanderer)
12:00 – 13:45 Det gyldne snitt og praktiske oppgaver
13:45 – 14:00 Oppsumering av dagen

Påmelding gjøres med navn, alder og telefonnummer til info@faktuell.no innen fredag 9. mai.

NB! Det er begrenset med plasser som fylles ut fortløpende.

 

Arrangør: Norsensus Mediaforum i samarbeid med Norges Kreative Høyskole

Medieetikk, Opphavsrett og Ytringsfrihet Workshop

0

Date/Time
Date(s) – 03/05/2014
10:00 – 14:00

Location
Norsensus Mediaforum

Temaet for dagen vil være «Medieetikk, opphavsrett og ytringsfrihet».
Vi vil fortsatt være i Karl Johans gate 16B, samme sted som sist uke med gode lokaler, glade mennesker og smakfull lunsj.Denne lørdagen har vi med Robert Wallace Vaagan (førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag i Høgskolen i Oslo og Akershus), 

 ​ Elin Ørjaseter og

Maria Lavik

​(​frilans og journalist i NRK​)​.

Faktuell [Uke 2]

Tema: Medieetikk, opphavsrett og ytringsfrihet
Dato /Tid: Lørdag 3. mai, kl 10-14
Sted: Norsensus Mediaforum, Karl Johans gate 16B, 0154 OSLO10:00 – 10:30: Intro om medieetikk, ytringsfrihet og opphavsrett (Robert W. Vaagan og Maria Lavik)
10:30 – 11:00: Praktiske, enkle øvelser og plenumdiskusjon om etiske dilemmaer (Vær varsom plakaten, Tekstreklameplakaten)
11:00 – 11:30: Lunsjpause
11:30 – 12:30: Medieetikk og nettvett (Robert W. Vaagan og Elin Ørjasæter Sørlie)
12:30 – 13:30: Fokusgruppeintervju om undervisningsopplegget Dubestemmer.no http://www.dubestemmer.no/ (Elin)
13:30 – 14:00: Oppsummering og diskusjon

Journalistikk og Jobbe med Tekster

0

Date/Time
26/04/2014
10:00 – 14:00

Location
Norsensus Mediaforum

Starter vi med dagen med kort introduksjon og bli kjent runde før Stian Bromark, debattredaktør i Dagsavisen, forteller om journalistikk, generelle retningslinjer og prinsipper samt tips og triks til å skrive gode tekster. Deretter vil vi ha diverse øvelser der dere får brukt den nye kunnskapen i praksis. Underveis vil det hele tiden være fire mentorer til stede, alle med god erfaring innen media og bakgrunn fra forskjellige mediainstitusjoner.

 

Utforming og storytelling workshop

0

Date/Time
Date(s) – 24/05/2014
10:00 – 14:00

Location
Norges Kreative Høyskole

Kommende lørdag, 24. mai, har vi det siste seminaret der temaet er utforming og storytelling. Vi skal gå gjennom utformingen av nyhetsartikler og virkemidler som blir brukt til å kommunisere best mulig med leserne.
Dagen begynner med at Michael Solbakken fra Norges Kreative Høyskole forteller om kommunikasjon. Michael er avganstudent fra høyskolen og har god kunnskap og erfaring innen reklame og kommunikasjon. Deretter går vi over til workshop der vi skal produsere nyhetsartikler sammen. Vi skal sammen med dere velge ut temaer og produsere nyhetsartikler klar til publisering med både tekst, foto og design.
Som forbredelse ønsker vi at dere tenker på saker om Oslo som dere synes er verdt å skrive om. Aktuelle temaer kan være: vedlikehold av veier, kollektivtransport, kulturelt tilbud, skole og utdanning, helsetilbudet, ting som kan forbedres eller gjøres annerledes. Gå gjerne gjennom avisene på nett eller trykk for ideer. Det viktigste er at det er om Oslo og om noe dere synes er interessant.
Til oppsummering:
Faktuell [Dag 4]
Tema: Utforming og storytelling
Dato /Tid: Lørdag 24. mai, kl 10-14
Sted: Norges Kreative Høyskole, Kirkegata 24, 0158 Oslo
10:00 – 10:30: Kommunikasjon (Michael Solbakken) 10:30 – 11:30: Workshop (med små pause)
11:30 – 12:00  Design og utforming av redaksjonelt innhold (tekst, foto, video) 12:00 – 12:30: Lunsjpause (vi spanderer) 12:30 – 13:45: Workshop (med små pause) 13:45 – 14:00: Oppsummering og avslutning
Arrangør: Norsensus Mediaforum i samarbeid med Norges Kreative Høyskole

Flott lanseringskonferanse i Operaen

0

Verdens største program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus+ ble fredag 23. mai lansert i Operahuset i Oslo av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet/Aktiv Ungdom og Senter for internasjonalisering av utdanning.

Lanseringskonferansen ble åpnet av Wenche Mobråten, avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Alf Rasmussen, direktør, Senter for internasjonalisering av utdanning. Tilstede på åpningen var også Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og Statssekretær Birgitte Jordahl.

– Erasmus + er et viktig program for å skape større toleranse og færre fordommer blant unge. Programmet støtter ungdom til aktiv deltagelse og engasjement, sa Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne under åpningen.

Statssekretær Birgitte Jordahl poengterte i sitt innlegg hvor viktig det er at europeisk ungdom lærer om- og av hverandre.

-Erasmus + handler om å heve kvaliteten og relevansen på europeisk utdanning, sa Jordahl.

Utdanning og deltagelse er viktig

Tre av ti fullfører ikke norsk videregående opplæring. Deltakelse i internasjonalt samarbeid kan bidra til å øke gjennomføringen, viser flere studier. Erasmus+ rommer også ikke-formell læring, altså den organiserte fritiden som utspilles på de tusen fotballag, ungdomshus og i ungdomsorganisasjoner. Ungdoms deltakelse på den ikke-formelle læringsarenaen virker også positivt inn på den formelle læringsarenaen.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Årlig vil tusenvis av norske barn, ungdom, studenter, ungdomsarbeidere og skoleansatte delta i Erasmus+. Dette er i særklasse den største ordningen for internasjonalt samarbeid på utdannings- og ungdomsfeltet som Norge deltar i. Senter for internasjonalisering (SIU) er norsk nasjonalkontor for Erasmus+ utdanning og idrett. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet/Aktiv Ungdom er nasjonalkontor for Erasmus+ ungdom.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet/Aktiv Ungdom -delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom, og de som jobber med ungdom, herunder frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ.

A Promising Project in Romania by Norsensus Mediaforum and Center for Independent Journalism (CIJ)

0

Norsensus Mediaforum and Center for Independent Journalism (CIJ) are now working together to improve the overall mass media climate by fighting hate speech and discrimination against minority groups in Romania.

The project «Digital Literacy for High School Students to Fight Hate Speech and Discrimination in the Media» aims to contribute towards the education of high school students in the spirit of tolerance and inclusion. It develops media competences that will allow them a critical reception of the media discourse, as well as a responsible presence in the public sphere, as «online content generators». The courses for high school students (country-wise this age group is identified as being highly intolerant) held in 10 cities of Romania are doubled by courses for teachers and journalists, bloggers and civic activists in the same communities. With the support of the teachers, civic activists and journalists/bloggers, the students will plan and run advocacy campaigns aimed at fighting discrimination and hate speech in their community, thus practicing models of public participation and citizens’ empowering.

The project is run by the Center for Independent Journalism (CIJ), in partnership with Norsensus Mediaforum (Norway).

«The project tackles three crucial issues in a modern democratic society: Human rights, media literacy and civic participation. In this sense, the project has the potential to turn the vulnerability of Romanian society into opportunities. The young people will understand the components of quality media products and will have the ability to act as responsible content generators and human rights advocates», says Director of CJI, Ioana Avadani.

«This is a project that has multiple impacts on both social and civic developments of Romanian teenagers and professional skills of the teachers and journalists. This is an important social investment in the bright future of this beautiful country. So, we are very excited to be part of this promising and crucial initiative by CJI, said Vedat Sevincer, the project manager at Norsensus Mediaforum.

The participants in Slobozia enjoyed the interactive and engaging training.
The participants in Slobozia enjoyed the interactive and engaging training.

The project has been officially initiated in April 2014. The role of the Norwegian partner is to secure the know-how transfer in the field of media literacy programs for youth. The Norwegian team already visited Romania to collect information about the context. Afterwards, they designed the content and structure of a training program for three groups (students, teachers and journalist). They have also created training materials and toolkits together with the Romanian partner. The first two of the training programs were held on 10th-11 and 17-18  May in Alexandria, Craiova, Galati and Slobozia for the first group of students.

The project, financed by EEA Grant, takes place between April 17, 2014 and June 16, 2015. In the end of the project, the delegation of Romanian team will visit Norway to share the results of the project and come together with the Norwegian politicians, and stakeholders.

Read the story of the project development from NGONORWAY Portal