Home Hva skjer? Faktuell-Møte Med Styringsgruppen

Faktuell-Møte Med Styringsgruppen

0
Faktuell-Møte Med Styringsgruppen

Tredje Faktuell-Møte Med Styringsgruppen fant sted i Norsensus kontor.

Møte begynte med at Vedat Sevincer og Abdurrahim Gunaydin informerte styringsgruppen angående det arbeidet som ble gjort i etter det siste møtet.
Innholdet i kursene nevnt over ble gjennomgått og det ble notert kommentarer til hver av dem.
Innholdet i kursene skal settes opp mer strukturert med tanke på læringsmål, kunnskap, kompetanse, ferdigheter, innhold herunder læringsformer og vurdering. Endelig versjon vil sendes ut til alle i begynnelsen av februar.
Dato for neste møte ble satt til 26. Mars 2013