Faktuell-Møte Med Styringsgruppen

Tredje Faktuell-Møte Med Styringsgruppen fant sted i Norsensus kontor.

Møte begynte med at Vedat Sevincer og Abdurrahim Gunaydin informerte styringsgruppen angående det arbeidet som ble gjort i etter det siste møtet.
Innholdet i kursene nevnt over ble gjennomgått og det ble notert kommentarer til hver av dem.
Innholdet i kursene skal settes opp mer strukturert med tanke på læringsmål, kunnskap, kompetanse, ferdigheter, innhold herunder læringsformer og vurdering. Endelig versjon vil sendes ut til alle i begynnelsen av februar.
Dato for neste møte ble satt til 26. Mars 2013

Related articles

Workshop: Design thinking og historiefortelling i Drammen

Hvordan bruke design thinking til å forbedre din historiefortelling...

Norsensus Heroes & Stories

Vi ser fram til å møte deg på Filmens...

Launching RePlan in Norway

This week at the Norsensus Mediaforum headquarters in Oslo,...

Microsoft Sponser Norsensus Mediaforum med Microsoft Azure

Microsoft er med å støtte Norsensus Mediaforum ved å...

Projects