FAKTUELL – UNGDOM JOURNALISTIKK

Faktuell er et mediakompetanseprogram og en ungdomsgenerert online publikasjon rettet mot ungdom med ulike bakgrunn i Oslo og resten av landet.

 OM HVA: 

JOURNALISTIKK / UNGDOM MEDIA / PUBLISERING

 FOR HVEM: 

UNGDOM MELLOM 13-19

 HVOR: 

NORGE

 NÅR: 

2013 – CONTINUED

 MÅLSETNINGER: 

Faktuell prosjektet prøver å styrke samfunnsdeltakelse, forbedre praksisen med demokrati og ytringsfrihet blant de unge ved å la dem kanalisere sine digitale kompetanser til en målrettet medieproduksjon av høy kvalitet.

I samsvar med prinsippet om å fremme media- og informasjons-kompetanse som et middel til et mer åpent og inkluderende samfunn, har Faktuell prosjektet som mål å styrke samfunnsdeltakelse, forbedre praksisen med demokrati og ytringsfrihet blant de unge ved å la dem kanalisere sine digitale kompetanser til en målrettet medieproduksjon av høy kvalitet.

Hovedformålet til prosjektet er å oppfordre ungdommen til journalistiskarbeid og stimulere dem for å tilegne seg nye ferdigheter til å uttrykke seg fritt og dele sine ideer effektivt med et reellt og bredt publikum.

Vi anvender media som et verktøy for at ungdommen skal ha et aktivt samfunnsengasjement og granske seg selv, deres lokalsamfunn og verden for øvrig. Ved å trekke inn ekspertisen og veiledningen til profesjonelle journalister, gir programmet deltakerne mulighet til å mestre flere aspekter av medieproduksjon, for å bli effektive medieskapere med et intensivt 8 ukers program.

 AKTIVITETER: 

Programmet tilbyr en rekke workshops, seminarer og veiledningsmuligheter for ungdom. For å holde de høyeste journalistiske standarder, blir studentene lært opp av profesjonelle fagfolk etter UNESCOs Media Training Framework, og gjennom hele året produseres medieinnhold om saker som de ønsker å rapportere og skrive om slik at de kan spille inn, redigere og publisere sin historie for et reelt publikum på en nettavis og et elektronisk magasin. Mens prosjektet lar ungdom utvikle nye ferdigheter for å styrke deres demokratiske deltakelse, fungerer det også som bidrag for å skape et mangfoldig medielandskap ved å generere en ungdoms kompetanseplattform for den minst representerte ungdomsbefolkningen i Oslo.

3. runde av Faktuell workshop

3. runde med workshop for 17 deltakere. Temaet var videojournalistikk og undersøkendejournalistikk.

Den første redaksjonsgruppen til Faktuell

Den første redaksjonsgruppen til Faktuell, bestående av 6 ungdommer mellom 14 til 19 år, har blitt dannet.

Praksis for skolelever

Totalt 12 ungdomskoleelever har fått praksis innen journalistikk, media og design.

Lokalvalg video-oppdrag

11 videoklipp om lokalvalget ble filmet og produsert av ungdommer.

2. runde av Faktuell workshop

2. runde med workshop ble gjennomført i Deichmanske Hovedbiblioteket med 14 deltakere. Tema var etikk, multimediajournalistikk og undersøkendejournalistikk.

1. runde med Faktuell workshop

1. runde med workshop for 22 deltakerne. Tema var journalistikk, fotojournalistikk og medieetikk.

 UTFALL: 

 STYRE: 

 VEILEDER: 

null

Stian Bromark

Redaktør
null

Maria Lavik

Journalist
null

Sven Inge Røste

Fotograf
null

Fery Nourkami

Fotograf
null

Babatunde Adam Oluwalana

Videograph
null

Kate Pashevich

Journalist
null

Robert Wallace Vaagan

Førsteamanuensis
null

Einar Yohsuke Kosaka

Journalist/fotograf
null

Øystein Windstad

Journalist
null

Mohammed Alayoubi

VideoJournalist
null

Morten Willyson Bjørnadal

Videograph
null

XUE LI

Journalist

 PARTNERE: 

BLI ENGASJERT

STØTT PROSJEKTET

SAMARBEID MED OSS

null
VÅRE PROSJEKTER
Vi skaper innhold, publikasjoner og utvikler spennende prosjekter, workshopper og stimulerende arrangementer i Norge og internasjonalt.
TA EN TITT PÅ PROSJEKTENE