FAKTUELL – UNGDOM JOURNALISTIKK

Faktuell er et mediakompetanseprogram og en ungdomsgenerert online publikasjon rettet mot ungdom med ulike bakgrunn i Oslo og resten av landet.

 OM HVA: 

JOURNALISTIKK / UNGDOM MEDIA / PUBLISERING

 FOR HVEM: 

UNGDOM MELLOM 13-19

 HVOR: 

NORGE

 NÅR: 

2013 – CONTINUED

 MÅLSETNINGER: 

Faktuell prosjektet prøver å styrke samfunnsdeltakelse, forbedre praksisen med demokrati og ytringsfrihet blant de unge ved å la dem kanalisere sine digitale kompetanser til en målrettet medieproduksjon av høy kvalitet.

I samsvar med prinsippet om å fremme media- og informasjons-kompetanse som et middel til et mer åpent og inkluderende samfunn, har Faktuell prosjektet som mål å styrke samfunnsdeltakelse, forbedre praksisen med demokrati og ytringsfrihet blant de unge ved å la dem kanalisere sine digitale kompetanser til en målrettet medieproduksjon av høy kvalitet.

Hovedformålet til prosjektet er å oppfordre ungdommen til journalistiskarbeid og stimulere dem for å tilegne seg nye ferdigheter til å uttrykke seg fritt og dele sine ideer effektivt med et reellt og bredt publikum.

Vi anvender media som et verktøy for at ungdommen skal ha et aktivt samfunnsengasjement og granske seg selv, deres lokalsamfunn og verden for øvrig. Ved å trekke inn ekspertisen og veiledningen til profesjonelle journalister, gir programmet deltakerne mulighet til å mestre flere aspekter av medieproduksjon, for å bli effektive medieskapere med et intensivt 8 ukers program.

 AKTIVITETER: 

Programmet tilbyr en rekke workshops, seminarer og veiledningsmuligheter for ungdom. For å holde de høyeste journalistiske standarder, blir studentene lært opp av profesjonelle fagfolk etter UNESCOs Media Training Framework, og gjennom hele året produseres medieinnhold om saker som de ønsker å rapportere og skrive om slik at de kan spille inn, redigere og publisere sin historie for et reelt publikum på en nettavis og et elektronisk magasin. Mens prosjektet lar ungdom utvikle nye ferdigheter for å styrke deres demokratiske deltakelse, fungerer det også som bidrag for å skape et mangfoldig medielandskap ved å generere en ungdoms kompetanseplattform for den minst representerte ungdomsbefolkningen i Oslo.

[icon_timeline][icon_timeline_item time_title=”3. runde av Faktuell workshop”] 3. runde med workshop for 17 deltakere. Temaet var videojournalistikk og undersøkendejournalistikk.[/icon_timeline_item][icon_timeline_feat time_title=”Offisiell lansering av Faktuell magasinet” time_link_apply=”box” time_link=”url:http%3A%2F%2Ffaktuell.no||target:%20_blank|”] Ungdomsmagasinet Faktuell ble lansert på Hovedsbiblioteket i Oslo. Magasinet inneholder medieproduksjoner og artikler av unge journalister.[/icon_timeline_feat][icon_timeline_item time_title=”Den første redaksjonsgruppen til Faktuell”]Den første redaksjonsgruppen til Faktuell, bestående av 6 ungdommer mellom 14 til 19 år, har blitt dannet.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=” Praksis for skolelever”] Totalt 12 ungdomskoleelever har fått praksis innen journalistikk, media og design.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”Lokalvalg video-oppdrag” time_link_apply=”box” time_link=”url:http%3A%2F%2Fnorsensus.no%2Ffaktuell-partiene-for-valget-under-60-sekunder%2F||target:%20_blank|”] 11 videoklipp om lokalvalget ble filmet og produsert av ungdommer.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”2. runde av Faktuell workshop”]2. runde med workshop ble gjennomført i Deichmanske Hovedbiblioteket med 14 deltakere. Tema var etikk, multimediajournalistikk og undersøkendejournalistikk.[/icon_timeline_item][icon_timeline_feat time_title=”Offisiell lanseringsseremoni for Faktuell prosjektet på Rådhuset” time_link_apply=”box” time_link=”url:http%3A%2F%2Fnorsensus.no%2Ffaktuell-prosjektet-ble-lansert-i-radhuset%2F||target:%20_blank|”]Lanseringseremoni for Faktuell Prosjektet ble holdt i Rådhuset den 17. juni der prosjektgruppen, samarbeidspartnere, ungdommer og deres foreldre var tilstede.[/icon_timeline_feat][icon_timeline_item time_title=”1. runde med Faktuell workshop”]1. runde med workshop for 22 deltakerne. Tema var journalistikk, fotojournalistikk og medieetikk.[/icon_timeline_item][icon_timeline_feat time_title=”Introduksjonmøte for Faktuell prosjektet” time_link_apply=”box” time_link=”url:http%3A%2F%2Fnorsensus.no%2Fintroduksjonmote-for-faktuell-holdt%2F||target:%20_blank|”] Faktuell prosjektet hadde sitt første styregruppemøte hos Norsensus Mediaforum i Oslo fredag 11. oktober 2013.[/icon_timeline_feat][/icon_timeline]

 UTFALL: 

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

 STYRE: 

[ult_team img_hover_eft=”” link_switch=”on” staff_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.heidibiseth.no%2F||target:%20_blank|” image=”id^10133|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/HeidiBiseth.jpg|caption^null|alt^null|title^HeidiBiseth|description^null” name=”HEIDI BISETH”][/ult_team][ult_team img_hover_eft=”” link_switch=”on” staff_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.uv.uio.no%2Fils%2Fpersoner%2Fvit%2Fkristibv%2F||target:%20_blank|” image=”id^10135|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/kristibv.jpg|caption^null|alt^null|title^kristibv|description^null” name=”KRISTIN BEATE VASBØ”][/ult_team]
[ult_team img_hover_eft=”” link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fjanthoha||target:%20_blank|” image=”id^10143|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/jaanthomas.jpg|caption^null|alt^null|title^jaanthomas|description^null” name=”JAN THOMAS HAGEN”][/ult_team][ult_team img_hover_eft=”” link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.hioa.no%2Ftilsatt%2Frobertv||target:%20_blank|” image=”id^10137|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/robert1.jpg|caption^null|alt^null|title^robert1|description^null” name=”ROBERT WALLACE VAAGAN”][/ult_team]

 VEILEDER: 

[ult_team img_hover_eft=”” image=”id^10158|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/stian-bromark.jpg|caption^null|alt^null|title^stian bromark|description^null” name=”Stian Bromark” pos_in_org=”Redaktør”][/ult_team][ult_team img_hover_eft=”” image=”id^10152|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/maria-lavik.jpg|caption^null|alt^null|title^maria lavik|description^null” name=”Maria Lavik” pos_in_org=”Journalist”][/ult_team][ult_team img_hover_eft=”” image=”id^10139|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/Sven_Inge_Røste.jpg|caption^null|alt^null|title^Sven_Inge_Røste|description^null” name=”Sven Inge Røste” pos_in_org=”Fotograf”][/ult_team][ult_team img_hover_eft=”” image=”id^10160|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/fery.jpg|caption^null|alt^null|title^fery|description^null” name=”Fery Nourkami” pos_in_org=”Fotograf”][/ult_team][ult_team img_hover_eft=”” image=”id^10146|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/baba.jpg|caption^null|alt^null|title^baba|description^null” name=”Babatunde Adam Oluwalana” pos_in_org=”Videograph”][/ult_team][ult_team img_hover_eft=”” image=”id^10150|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/kate.pashevich.jpg|caption^null|alt^null|title^kate.pashevich|description^null” name=”Kate Pashevich” pos_in_org=”Journalist”][/ult_team]
[ult_team img_hover_eft=”” image=”id^10137|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/robert1.jpg|caption^null|alt^null|title^robert1|description^null” name=”Robert Wallace Vaagan” pos_in_org=”Førsteamanuensis”][/ult_team][ult_team img_hover_eft=”” image=”id^10148|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/Einar-Yohsuke-Kosaka.jpg|caption^null|alt^null|title^Einar Yohsuke Kosaka|description^null” name=”Einar Yohsuke Kosaka” pos_in_org=”Journalist/fotograf”][/ult_team][ult_team img_hover_eft=”” image=”id^10162|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/oystein.jpg|caption^null|alt^null|title^oystein|description^null” name=”Øystein Windstad” pos_in_org=”Journalist”][/ult_team][ult_team img_hover_eft=”” image=”id^10154|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/mohammed.jpeg|caption^null|alt^null|title^mohammed|description^null” name=”Mohammed Alayoubi” pos_in_org=”VideoJournalist”][/ult_team][ult_team img_hover_eft=”” image=”id^10156|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/Morten-Willyson-Bjørnadal.jpg|caption^null|alt^null|title^Morten Willyson Bjørnadal|description^null” name=”Morten Willyson Bjørnadal” pos_in_org=”Videograph”][/ult_team][ult_team img_hover_eft=”” image=”id^10164|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/Xue_Li-1.jpg|caption^null|alt^null|title^Xue_Li|description^null” name=”XUE LI” pos_in_org=”Journalist”][/ult_team]

 PARTNERE: 

[ult_team img_hover_eft=”” link_switch=”on” staff_link=”url:http%3A%2F%2Flnu.no||target:%20_blank|” image=”id^9593|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2016/07/lnu_logo.jpg|caption^null|alt^null|title^lnu_logo|description^null”][/ult_team][ult_team img_hover_eft=”” link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.oslo.kommune.no%2F||target:%20_blank|” image=”id^10014|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2016/12/oslo_kommune.jpg|caption^null|alt^null|title^oslo_kommune|description^null”][/ult_team]
[ult_team img_hover_eft=”” link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.opensocietyfoundations.org%2F||target:%20_blank|” image=”id^8655|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2014/11/OSF.jpg|caption^null|alt^null|title^Open Society|description^null”][/ult_team][ult_team img_hover_eft=”” link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.oslo.kommune.no%2Fpolitikk-og-administrasjon%2Fprosjekter%2Foxlo-oslo-extra-large-en-by-for-alle%2F||target:%20_blank|” image=”id^10018|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2016/12/oxlo.jpg|caption^null|alt^null|title^oxlo|description^null”][/ult_team]
[ultimate_ctation ctaction_background=”#4db2ec” ctaction_background_hover=”#ff6600″ ctaction_padding_left=”15″ ctaction_padding_right=”15″ ctaction_link=”url:%23|||”]

BLI ENGASJERT

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_background=”#4db2ec” ctaction_background_hover=”#ff6600″ ctaction_padding_left=”15″ ctaction_padding_right=”15″ ctaction_link=”url:%23|||”]

STØTT PROSJEKTET

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_background=”#4db2ec” ctaction_background_hover=”#ff6600″ ctaction_padding_left=”15″ ctaction_padding_right=”15″ ctaction_link=”url:%23|||”]

SAMARBEID MED OSS

[/ultimate_ctation][ultimate_info_banner banner_title=”VÅRE PROSJEKTER” banner_desc=”Vi skaper innhold, publikasjoner og utvikler spennende prosjekter, workshopper og stimulerende arrangementer i Norge og internasjonalt.” button_text=”TA EN TITT PÅ PROSJEKTENE” button_link=”url:http%3A%2F%2Fnorsensus.no%2Fprosjekter%2F|||” banner_image=”id^9086|url^https://norsensus.no/innhold/uploads/2016/03/youngJourno.jpg|caption^null|alt^null|title^youngJourno|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center” overlay_color=”rgba(0,0,0,0.6)” button_color=”#4db2ec” button_text_color=”#ffffff” title_color=”#ffffff” desc_color=”#f2f2f2″]