Home Hva skjer? Flott lanseringskonferanse i Operaen

Flott lanseringskonferanse i Operaen

0
Flott lanseringskonferanse i Operaen

Verdens største program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus+ ble fredag 23. mai lansert i Operahuset i Oslo av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet/Aktiv Ungdom og Senter for internasjonalisering av utdanning.

Lanseringskonferansen ble åpnet av Wenche Mobråten, avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Alf Rasmussen, direktør, Senter for internasjonalisering av utdanning. Tilstede på åpningen var også Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og Statssekretær Birgitte Jordahl.

– Erasmus + er et viktig program for å skape større toleranse og færre fordommer blant unge. Programmet støtter ungdom til aktiv deltagelse og engasjement, sa Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne under åpningen.

Statssekretær Birgitte Jordahl poengterte i sitt innlegg hvor viktig det er at europeisk ungdom lærer om- og av hverandre.

-Erasmus + handler om å heve kvaliteten og relevansen på europeisk utdanning, sa Jordahl.

Utdanning og deltagelse er viktig

Tre av ti fullfører ikke norsk videregående opplæring. Deltakelse i internasjonalt samarbeid kan bidra til å øke gjennomføringen, viser flere studier. Erasmus+ rommer også ikke-formell læring, altså den organiserte fritiden som utspilles på de tusen fotballag, ungdomshus og i ungdomsorganisasjoner. Ungdoms deltakelse på den ikke-formelle læringsarenaen virker også positivt inn på den formelle læringsarenaen.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Årlig vil tusenvis av norske barn, ungdom, studenter, ungdomsarbeidere og skoleansatte delta i Erasmus+. Dette er i særklasse den største ordningen for internasjonalt samarbeid på utdannings- og ungdomsfeltet som Norge deltar i. Senter for internasjonalisering (SIU) er norsk nasjonalkontor for Erasmus+ utdanning og idrett. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet/Aktiv Ungdom er nasjonalkontor for Erasmus+ ungdom.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet/Aktiv Ungdom -delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom, og de som jobber med ungdom, herunder frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ.