DIGITAL WELL-BEING GUIDE IN THE TIMES OF CORONA

Vi er en ideell medieorganisasjon som jobber innen media og kommunikasjon.

hva vi gjør

Vi tar sikte på å øke mediakompetansen og kunnskapen i samfunnet for inkludering og deltakelse. Vi utvikler kompetansehevende tiltak innen medier, historiefortelling, kommunikasjon og digitale ferdigheter, tilbyr media & design tjenester, kapasitetsbygging for frivillig og offentlig sektor.

VÅRE PROSJEKTER

Spennende prosjekter i journalistikk, medier og historiefortelling, workshopper og stimulerende arrangementer i Norge og internasjonalt.

VÅRE TJENESTER

Opplæring, veiledning, design og produksjon, medie tjenester...

PUBLIKASJONER

Faktuell - nettavis av ungdommer
The Nordic Page - norske nyheter på engelsk
NordicIF - Immersive Storytelling

BLI ENGASJERT

Vil du bli medlem, mentor eller frivillig?

SAMARBEID MED OSS

Vil du samarbeide med oss?