Vi er en ideell medieorganisasjon som jobber innen media, design, kommunikasjon og IT.

hva vi gjør

Vi tar sikte på å øke mediakompetanse og kunnskapen i samfunnet for inkludering og deltakelse. Vi utvikler kompetanse programmer i media, historifortelling, kommunikasjon, design og teknologi, tilbyr media & design tjenester, mediekommunikasjons-kapasitetbygning for frivillig og offentlig sektorene, og entreprenører.

VÅRE PROSJEKTER

Spennende prosjekter i journalistikk, media, IT og historifortelling, workshopper og stimulerende arrangementer i Norge og internasjonalt.

VÅRE TJENESTER

Opplaring veiledning Design og produksjon IT tjenester

PUBLIKASJONER

Faktuell- Ungdom Magazine, The Nordic Page- Engelsk Magazine, NordicIF- Immersive Storytelling Magazine

BLI ENGASJERT

Vil du bli medlem, mentør eller frivillig?

SAMARBEID MED OSS

Vil dere samarbeide med oss?