II. Faktuell Styremøtet Fullført

Den andre styremøtet av Faktuell prosjekt ble holdt onsdag 20. november kl 9:00. Abdurrahim Gunaydin, Heidi Biseth, Kristin Beate Vasbo, Robert Wallace Vaagan og Vedat Sevincer deltok på møtet. Jan Thomas Erik deltok i møtet via telefonkonferanse fra London. Deltakerne diskuterte foreløpig budsjett og fremdriftsplanen med tanke på tidsrammer og gjennomførbarhet.
Spesielt fokuserte den styret på revisjon av budsjett og mulige kilder for finansiering av prosjektet. Også, de diskuterte strategi rundt rekruttering av studenter, mentorer og frivillige slik det er nevnt i prosjektbeskrivelsen.

Related articles

Workshop: Design thinking og historiefortelling i Drammen

Hvordan bruke design thinking til å forbedre din historiefortelling...

Norsensus Heroes & Stories

Vi ser fram til å møte deg på Filmens...

Launching RePlan in Norway

This week at the Norsensus Mediaforum headquarters in Oslo,...

Microsoft Sponser Norsensus Mediaforum med Microsoft Azure

Microsoft er med å støtte Norsensus Mediaforum ved å...

Projects