Home Hva skjer? II. Faktuell Styremøtet Fullført

II. Faktuell Styremøtet Fullført

0
II. Faktuell Styremøtet Fullført

Den andre styremøtet av Faktuell prosjekt ble holdt onsdag 20. november kl 9:00. Abdurrahim Gunaydin, Heidi Biseth, Kristin Beate Vasbo, Robert Wallace Vaagan og Vedat Sevincer deltok på møtet. Jan Thomas Erik deltok i møtet via telefonkonferanse fra London. Deltakerne diskuterte foreløpig budsjett og fremdriftsplanen med tanke på tidsrammer og gjennomførbarhet.
Spesielt fokuserte den styret på revisjon av budsjett og mulige kilder for finansiering av prosjektet. Også, de diskuterte strategi rundt rekruttering av studenter, mentorer og frivillige slik det er nevnt i prosjektbeskrivelsen.