Innkalling til Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 vil i år holdes fysisk ved Rådhusgata 20 med mulighet til å delta digitalt via Google Meet.

Tid/dato: Onsdag 27. oktober kl 18:00-19:00.
Sted: Norsensus Mediaforum, Rådhusgata 20, 0151 OSLO

Alle som ønsker å komme med forslag til saker som ønskes behandlet i Årsmøtet bes gjøre dette innen 20. oktober til info@norsensus.no

Dagsorden

  • Gjennomgang av aktivitetene i 2020-2021
  • Presentasjon av nye prosjekter
  • Gjennomgang av årsregnskap og økonomien i organisasjonen
  • Endringer i «§2 Formål» i vedtekter knyttet til spesifisering og utvidelse av arbeidsområdene til Norsensus Mediaforum

Related articles

Projects