Denne nettsiden er utviklet av. Norsensus Mediaforum for "JA til det Europeiske Solidaritetskorpset ESC NORGE" initiativet.

JA til Det Europeiske Solidaritetskorpset ESC NORGE

Ikke ta denne unike muligheten fra norske ungdommer!

436
har signert underskriftskampanjen

Synes du også at Norge bør delta i Det europeiske Solidaritetskorpset? Skriv under på oppropet!

Personvern: Informasjonen lagres kun til bruk i denne kampanjen. Deretter slettes den fra våre registre.

Hva handler kampanjen om?

Ikke ta denne unike muligheten fra norske ungdommer!
JA til det Europeiske Solidaritetskorpset ESC NORGE trenger deres støtte. Synes du også at Norge bør delta i Det europeiske Solidaritetskorpset? Skriv under på oppropet! https://norsensus.no/ja-til-esc-norge/
Publisert av Norsensus Mediaforum Onsdag 27. mai 2020

Hva vil vi endre?

I 22 år har ungdom fått mulighet til å jobbe frivillig i utlandet gjennom programmet for frivillig arbeid i utlandet, som nå kalles Det europeiske solidaritetskorpset (European Solidarity Corps). Programmet har vært en stor suksess, og Norge har både sendt ut ungdommer, og tatt imot frivillige. Ungdommene har bidratt positivt til lokalsamfunnet, de har utviklet seg, blitt mer selvstendige og fått nye kunnskaper og erfaringer.

Programmet har også vist seg å være et nyttig verktøy i arbeidet med sårbare ungdommer og kampen mot utenforskap. Mange unge som strever har gjort en helomvending i eget liv etter å ha fått mulighet til å delta på et frivillig arbeid-prosjekt. Derfor brukes programmet for å hjelpe ungdommer som har droppet ut av videregående skole, og flere NAV-kontorer har brukt dette som et tiltak overfor langtidsledige ungdommer.

Men regjeringen har besluttet å ikke delta i programmet framover. 

Koronakrisa viser at vi lever i et globalt samfunn, og at det som skjer i andre deler av verden vil og kan påvirke oss. Da trenger vi en oppvoksende generasjon som kan kommunisere på tvers av kulturelle skillelinjer, og som forstår verdien av internasjonalt arbeid. Det er tid for mer solidaritet, ikke mindre!

Vi, som har hatt stor nytte og utbytte av programmet forfrivillig arbeid, ønsker å oppfordre regjeringen til å snu i denne saken. Det gir ikke mening at Norge ikke skal bidra til dette fellesskapet, og norske ungdommer og organisasjoner bør ha mulighet til å delta på lik linje med andre europeiske land.

Vi ønsker å oppfordre regjeringen til å snu i denne saken. Norske ungdommer og organisasjoner bør beholde denne unike muligheten.

Er du enig med oss? Skriv under på kampanjen!

Hjelp oss til å spre ordet ved å dele kampanjen og invitere venner til å signere brevet. [Sassy_Social_Share]

Hva sier volontørene?

Tidligere frivillige deler sine erfaringer om programmet.

Hva sier norske organisasjoner og hvordan de bruker frivillig arbeid som verktøy mot utenforskap og arbeidsledighet?

Norske organisasjoner deler sine erfaringer om programmet.