Living in Norway- Stories of Culture Shock

Mens nyankommende ofte streber med å etablere og tilpasse seg et nytt miljø har de ekstra stor behov  for å få nyttig og presis informasjon om det norske samfunnet som er tilpasset deres behov, og få  veiledning for å øke deltakelsen i lokalsamfunnet. I denne sammenheng, tar vi sikte på å lage en serie  med videointervjuer og introduksjonsvideoer som forklarer sosiale, juridiske og kulturelle situasjoner  nyankommere møter på daglig basis og diskutere måter å håndtere disse på i en morsom og engasjerende måte.  Videoklippene vil inneholde sanne historier fra forskjellige arbeidsinnvandrere i Norge i ulike situasjoner og  engasjerende forklaringer og løsninger fra eksperter fra tilhørende institusjoner.

Støttes av