Lokale Prosjekter

Aktive Projecter

– Faktuell Journalistikk Prosjekt

FAKTUELL-COVE

Faktuell er et ungdomsgenerert medieprosjekt som har som hovedmål å styrke ungdoms mediekunnskap og hjelpe dem med å holde i gang og drifte en nettbasert publikasjon. Prosjektet er rettet mot ungdom mellom 14-18. Prosjektet har til hensikt å skape samfunnsmessig og politisk engasjement, samt styrke de unges interesse for ytringsfrihet og demokrati i praksis. Dette skal oppnås gjennom å kanalisere deres digitale kompetanse inn i produksjon av et meningsfylt medieprodukt.

– Visualize IT

visualize-2

Dette er en seks ukers datavisualisering og multimedia produksjonstrening for ungdom mellom 14-18 år. I samarbeid med mediepartnere vil ungdom få opplæring i foto og videoredigering samt infografisk design til bruk i rapportering og dokumentering. Hovedmålet med dette prosjektet er å samle ungdom med forskjellige bakgrunn rundt felles interesse og gi ungdom nye arenaer for sosialisering og selvutvikling.
Vi vil samtidig bidra til at ungdommen skal gjennom bruk av visuelle elementer og digitale mediavertøy ta opp temaer som interesserer dem på en aktiv og effektiv måte. Dette vil også gi ungdom kvalikasjoner og ferdigheter som vil gi dem fordel på vei inn i arbeidslivet.

– Internship Program

foto

Internship program for mediestudenter er igangsatt i samarbeid med Norge eneste engelske nyhetsmagasinet og syndikering media den nordiske Page-Norge. Fire studenter (en internasjonal, en innvandrer bakgrunn og to norske) studerer media får sin trainee i tre måneder. Interns gevinster erfaring ved å engasjere alle faser av journalistikk.

– Forskning og Rapport

vladivstok

Vi gjennomfører undersøkelser og småskala forskning innen interkulturell kommunikasjon, media og integrering. Kartlegging interkulturell kommunikasjon kompetanse blant norske ikke-statlige organisasjoner, (mars-juni 2013) presentert på den 19. internasjonale konferansen av International Association for interkulturelle kommunikasjonsstudier, Vladivostok, Russland.

– Media Kommunikasjonsstrategi for frivillige organisasjoner som rådgiver og opplæring

IMG_9361

Målet med programmet er å organisere en opplæring seminarserie for de statlige organisasjoner som arbeider aktivt i Oslo om bruk av sosiale medier og kommunikasjonsverktøy for å nå til sine målgrupper. Prosjektet fikk støtte fra Oslo kommune.
I løpet av de to ukene seminarer og workshops, deltakerne lære hvordan de kan utvikle en media-kommunikasjonsstrategi for deres NGO, hvordan du bruker sosiale medier og tilgang til mainstream media. Også en retningslinje heftet er utgitt av seminaret og workshopen og deles med deltakerne og andre interesserte grupper.

– Seminarer
majoran-398770_481x230

En seminarserie om ulike medier og sosiale saker i Oslo ble igangsatt. I det første seminaret, Norge sin første flerkulturelle avis i norsk, Utrop redaktør, Majoran Vivekananthan snakket med ca 30 gjester om innvandrere og deres representasjon i media. I den andre Oslo-diskusjon, vert vi Two1Three Rap Group. Norsk Two1Three lokale rap-gruppen snakket om deres eventyr i dans og hvordan de musikalske og kunstneriske verktøy hjelper dem til å uttrykke sine meldinger.  Den frie stlyle verdensmester gruppen improvisert en kort snutt av sine danseshow til en liten gruppe unge publikum.

Avsluttede prosjekter

– Griffel Social Entrepreneurship Program
intern

Dette er et støtteprosjekt til regjeringens pilotprosjekt rettet mot å øke bruken av IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi), forskning og markedsførings verktøy i de norske skolene. Utnyttelse av disse verktøyene vil økte kapasiteten og ferdighetene til norsk ungdom slik at de er mer forberedt på å takle kompleksiteten i det skiftende sosiale landskapet.

Målet med prosjektet er å gi VGS-elever et i oppdrag å utvikle sosialt orienterte prosjekter som dekker et av elleve tematiske områder. Disse områdene er energi, miljø, innvandring, sikkerhet (personlig, internasjonalt, mat & kosthold), sosiale medier og internett, design, fattigdom, utdanning, transport, ungdom og politikk og eldreomsorg.