Mangfold i klasserommet gjennom Media

Målet med prosjektet er å fremme de demokratiske verdier og menneskerettigheter blant studentene og for å heve deres bevissthet til mangfold. Prosjektet tilbyr lærerne i Romania et praktisk instrument som hjelper dem inkluderer elementer av mangfold og multikulturalisme i sitt daglige undervisningen, i attraktive, interaktive skjemaer (inkludert nye medier). En verktøykasse for lærere skal utvikles til å omfatte det juridiske rammeverket, modellkurs, videoklipp eller artikler fra media som kan tjene som et utgangspunkt i undervisning eller i fritidsaktiviteter. Lærerne vil også bidra med sine førstehånds erfaring i å håndtere mangfold i klasserom. De vil organisere aktiviteter som involverer sine elever, andre lærere og foreldre. Representanter for de lokale mediene vil også delta på disse aktivitetene. Studentene vil bli invitert til å produsere sine egne prosjekter rettet mot å fremme mangfold og toleranse. Verktøysettet vil bli lagt ut på CJI stedet for gratis distribusjon av alle de som er interessert. 100 lærere og 1000 elever vil dra direkte nytte av dette prosjektet.

Søkeren: Center for Independent Journalism, Romania. Partner: Norsensus Media (Norge).

Dato: Juli 2015-Mai 2016

Les mer om prosjektet – NGO Norway

EEAGrants CJI-300x148