Medieseminar for Innvandrerorganisasjoner Avholdt

Ledere og medlemmer i innvandrerorganisasjoner ble informert angående bruk av sosiale og tradisjonelle medier (tv, avis, radio) og hvordan disse kan brukes til å informere om og promotere sine aktiviteter. Først ble alle ønsket velkommen og vi hadde en rask introduksjonsrunde slik at alle ble kjent med hverandre. Deretter gikk vi over til seminarene der Linda Alzaghari fra Minotenk holdt seminar om medier generelt med fokus på tradisjonelle medier. Etter runder med spørsmål og svar holdt Abdurrahim Gunaydin sin presentasjon om sosialemedier som ble avsluttet med spøsmål og svar. Det ble mange gode samtaler i etterkant av seminarene. Helt til slutt hadde vi servering av mat og drikke i spisesalen der alle fikk mulighet til å bli bedre kjent med hverandre.

Related articles

Prosjektet «Polsk-ukrainsk søsterskap» avsluttes

Prosjektet "Polsk-ukrainsk søsterskap", initiert av Podkarpackie Association for Active...

Social Campaigns in Polish-Ukrainian sisterhood project are launched

Great news! Three new social campaigns have been launched,...

«Feast at the Golesz Castle» is over

An opportunity to take an interactive tour of Golesz...

Projects