Nordisk evalueringsseminar en suksess

Nesten 100 deltakere bidro til å gjøre evalueringsseminaret 2017 den 16.-18. januar til en svært positiv opplevelse. Variasjonen i programmet var stort, og engasjementet hos de frammøtte enda større.

Deltakerne fikk i løpet av to fullspekkede dager mange muligheter til å dele av sine tilbakemeldinger, erfaringer, tanker og ideer til Aktiv Ungdom. Alle prosjekttyper ble vurdert, og mangfoldet i tilbakemeldingene var stort.

– Det er utrolig viktig for oss å få tilbakemeldinger fra brukerne våre, sier leder i Aktiv Ungdom, Erik Langbråten.

– Vi er her for brukerne våre, og få en slik anledning til å få del i dere virkelighet er veldig viktig for hvordan vi vil utvikle oss videre.

Deltakere fra var fra alle de nordiske landene, og seminaret hadde også fått besøk av to observatører fra Spania. En stor del av evalueringen foregikk i grupper fordelt på prosjekttype, og ulike interaktive metoder ble brukt i de ulike gruppene. Det var også tilbud om kortere workshop om youthpass, kvalitet i ungdomsutvekslinger, Mobility tool og inkludering og mangfold i ungdomsprosjekter. I tillegg ble det holdt en svært kreativ og underholdende workshop i animasjon, som resulterte i flere animasjonsvideoer som skal promotere Aktiv Ungdoms arbeid!

Related articles

Projects