Norsensus Mediaforum og Center for Independent Journalism (CIJ) møttes i Oslo

Center for Independent Journalism (CIJ) og Norsensus Mediaforum holdt en tre dager lang workshop i Oslo for å evaluere det pågående «Digital Literacy for High School Students to Fight Hate Speech and Discrimination in the Media in Romania»-prosjektet og besøkte en rekke norske institusjoner for å dele erfaringer fra samarbeidsprosjektet.

Prosjektet «Digital Literacy for High School Students to Fight Hate Speech and Discrimination in the Media» har som mål å bidra til at utdanningen av ungdomsskoleelever inneholder toleranse og inkludering. Prosjektet lærer bort media-kompetanse som gir ungdommene evne til å utføre kritiske vurderinger av medienes diskurs, i tillegg til en ansvarlig tilstedeværelse i den offentlige sfære som «nettaktive innholdskapere». Kursene som holdes for ungdomsskoleelevene(på landsbasis anses dette som en aldersgruppe med høy intoleranse) blir holdt i ti forskjellige byer i Romania, og holdes også for lærere, aktivister, journalister og bloggere i de samme nærmiljøene. Med støtten fra lærere, aktivister, journalister og bloggere, skal studentene planlegge og utføre påvirkningskampanjer som sikter på å bekjempe diskriminering og hatprat, med andre ord skal de delta aktivt i samfunnet og engasjere andre samfunnsborgere.

Prosjektet blir styrt av Center for Independent Journalism (CIJ) i samarbeid med Norsensus Mediaforum (Norway) og støttet av Norway EEA Grants.

During the visit to Norwegian Helsinki Committee, Lillian Solheim and Csilla Czimbalmos briefed us on Norwegian hElsinki Committee's work and got familiar with Norsensus and CJI's activities.
Under besøket til Den norske Helsingforskomité ga Lillian Solheim og Csilla Czimbalmos oss inføring i den norske Helsingforskomitéens arbeid og ble kjent med arbiedet og aktivitetene Norsensus og CJI holder på med.
Christian Grotnes Halvorsen from Norwegian Ministry of Foreign Affairs presented Norway's EEA Financial mechanism and priorities, while CJI and Norsensus team presented their project support by EEA Grant.
Christian Grotnes Halvorsen from Norwegian Ministry of Foreign Affairs presented Norway’s EEA Financial mechanism and priorities, while CJI and Norsensus team presented their project support by EEA Grant.
Stein Svendsen from Norsk Journalistlag (Norwegian Journalist Association) presented the Romanian participants the Norwegian medialandscape.
Stein Svendsen from Norsk Journalistlag (Norwegian Journalist Association) presented the Romanian participants the Norwegian medialandscape.

Related articles

Projects