Om Norsensus

HVEM ER VI?

Norsensus Mediaforum er en ideell organisasjon som tilbyr media- og digitaltjenester og opplæring, hjelper den frivillige sektoren med kapasitetsbygging i medier og kommunikasjon, og bidrar til å øke mediekunnskapen i samfunnet. 

MÅLGRUPPE

Vår hovedfokus er på de unge og delen av befolkningen med ekstra behov for veiledning og kompetanseheving innen dette området. Vår visjon er et samfunn der alle har like muligheter til å ta i bruk medieverktøy til å forsikre likestilt demokratisk deltakelse og gi alle mulighet til å kunne uttrykke seg i medielandskapet.

HVORFOR ER DET NØDVENDIG?

De fleste anerkjenner den primære funksjonen medier og informasjonskompetanse har i vår hverdag. Dette utgjør kjernen av ytringsfriheten og informasjonsfriheten – siden det gir individer kunnskapen til å forstå funksjonene til media og andre informasjonskanaler, til å være kritisk til deres innhold og ta informerte beslutninger som brukere av informasjon og medieinnhold .

Forsterke mennesker innen media og informasjonskompetanse er i denne forstand en viktig forutsetning for å støtte muligheten for lik demokratisk deltakelse og fremme frie, uavhengige og mangfoldige media og informasjonskanaler.

HISTORIE

Ved erkjennelsen av denne viktige funksjonen av media og informasjonskompetanse har vi stiftet Norsensus Mediaforum til å utvide og forbedre praksisen med media og informasjonskompetanse i Norge gjennom en helhetlig strategi som inkluderer kurs og seminarer, lokale og internasjonale prosjekter samt grasrotaksjoner .

Vi er en ung og motivert gruppe med utdanning og kompetanse fra ulike bakgrunn. Siden midten av 2010 har vi vokst fra å være en gruppe frivillige til å bli en etablert non-profitt organisasjon. I dag jobber vi i våre kontorlokaler sentralt i Oslo og utvikler nye og spennende sosiale prosjekter, stimulerende arrangementer og pedagogiske programmer mens vi samtidig danner partnerskap med både internasjonale medier og lokale organisasjoner som deler våre sentrale verdier og mål.

HVEM STÅR BAK NORSENSUS MEDIAFORUM?

Norsensus Mediaforum består av ungemennesker mellom 18 til 33 med erfaring innen alt fra digitale medier, menneskerettighetsarbeid til programvareutvikling. Vi har også bygget et sterkt team av frivillige og en rådgivergruppe som hjelper og veileder oss i våre prosjekter.

VÅRE PRIORITERINGER

Norsensus Mediaforum har visjon om et samfunn der alle mennesker og lokalsamfunn er deltakere i de viktige, meningsfylte og positive endringene i samfunnet. I denne sammenheng prioriterer vi arbeid med de tradisjonelt underrepresenterte gruppene som ungdommer, innvandrere, kvinner, folk med lav inntekt og levestandard, befolkningen som lever i bygda eller langt utenfor de største byene. Vi tilføyer sosial deltakelse og menneskerettighetsperspektivet i alt vi gjør og støtter tiltak og praksis som sikrer kommunikasjon som en grunnleggende menneskerett.

VI HAR SOM MÅL:

  • å engasjere ungdom og andre underrepresenterte grupper til demokratisk deltakelse rundt voksende fellesskap, kultur og samfunn.
  • å bidra til utvikling av samfunnsperspektivet fra ungdom og andre underrepresenterte grupper slik at de går fra å være passive aktører i samfunnet til å bli engasjerte bidragsytere hele livet.
  • å fordype samfunnets perspektiver på ungdommens arbeid og flytte dette fra «peripheral» og «feel good» til sentralt og viktig.
  • å engasjere og støtte ungdom og voksne til kritisk undersøkelse av deres arbeid og samfunnet for øvrig.

HVOR JOBBER VI?

Vi er lokalisert i Oslo, men Norsensus Mediaforum samarbeider aktivt med frivillige organisasjoner, media, universiteter og stiftelser både i Norge og verden rundt for å utvikle nye spennende prosjekter.

DESIGNTJENESTE


Websider / Mobilapplikasjoner/ Grafisk design/ Datavisualisering/ Promoteringsmaterialer/ Layout

FOTO & VIDEO

Videoproduksjon/ Utleie av videoutstyr/ Videoopptak/ Promovideoer/ Videoredigering/ Animasjon/ Bilderedigering

OPPLÆRING / VEILEDNING

Visuell storytelling/ Storytelling/ Mediastrategi/ Filming/Fotografering/ Journalistikk/ Stop motion animasjon

SAMARBEIDSPARTNERE OG STØTTESPILLERE 

Vi utfører våre spennende aktiviteter sammen med våre partnere over hele Europa og med sjenerøs støtte fra våre sponsorer. Her er våre partnere og støttespillere