Om Oss

Norsensus Mediaforum er en ideell forening som jobber med å øke mediabruken og kunnskapen blant befolkningen med hovedfokus på de unge og delen av befolkningen med ekstra behov for veiledning og kompetanseheving innen dette området. Vår visjon er et samfunn der alle har like muligheter til å ta i bruk mediaverktøy til å forsikre likestilt demokratisk deltakelse og gi alle mulighet til å kunne uttrykke seg i medialandskapet.

Aurangabad, India
Etablerte medier dominerer medialandskapet og gir ofte lite rom til marginale grupper til å kunne fortelle sine historier. Ett av våre prioriterte områder et å hjelpe andre å danne sine egne mediakanaler til å kunne fortelle sine historier om det de selv har opplevd. 

 

De fleste anerkjenner den primære funksjonen medier og informasjonskompetanse har i vår hverdag. Dette utgjør kjernen av ytringsfriheten og informasjonfriheten – siden det gir individer kunnskapen til å forstå funksjonene til media og andre informasjonskanaler, til å være kritisk til deres innhold og  ta informerte beslutninger som brukere av informasjon og medieinnhold .
Forsterke mennesker innen media og informasjonskompetanse er i denne forstand en viktig forutsetning for å støtte muligheten for lik demokratisk deltakelse og fremme frie, uavhengige og mangfoldige media og informasjonkanaler.
Ved å erkjennelsen av denne viktige funksjonen av media og informasjonskompetanse har vi stiftet Norsensus Mediaforum til å utvide og forbedre praksisen med media og informasjonskompetanse i Norge gjennom en helhetlig strategi som inkluderer kurs og seminarer, lokale og internasjonale prosjekter samt grasrotaksjoner .

Vi er en ung og motivert gruppe med utdanning og kopmetanse fra ulik bakgrunn. Siden midten av 2010 har vi vokst fra å være en gruppe frivillige til å bli en etablert non-profit organisasjon. I dag jobber vi i våres kontorlakaler sentralt i Oslo og utvikler nye og spennende sosiale prosjekter, stimulerende arrangementer og pedagogiske programmer mens vi samtidig danner partnerskap med både internasjonale medier og lokale organisasjoner som deler våres sentrale verdier og mål.
Norsensus Mediaforum består av personer med erfaring innen alt fra menneskerettighetsarbeid til programvareutvikling. Vi har også bygget et sterkt team av frivillige og et rådgivende organ som hjelper og veileder oss i våre prosjekter.

Våre prioriteringer
Norsensus Mediaforum har som visjon et samfunn der alle mennesker og  lokalsamfunn er deltakere i de viktige, meningsfylte og positive endringene i samfunnet. I denne sammenheng prioriterer vi arbeid med de tradisjonelt underrpresenterte gruppene som ungdom, innvandrere, kvinner, folk med lav inntekt og levestandard, befolkningen som lever i bygda eller langt utenfor de størte byene. Vi tilføyer sosial deltakelse og menneskerettighetsperspektivet i alt vi gjør og søtter tiltak og preksis som sikrer kommunikasjon som en grunnleggende menneskrett.

Vi har som mål…
…å engasjere ungdom og andre underrpresenterte grupper til demokratisk deltakelse rundt voksende fellesskap, kultur og samfunn.
…å bidra til utvikling av samfunnperspektivet fra ungdom og andre underrepresenterte grupper slik at de går fra å være passive aktører i samfunnet til å bli engasjerte bidragsytere hele livet.
…å fordype samfunnets perspektiver på ungdommens arbeid og flytte dette fra «peripheral» og «feel good» til sentral og viktig.
…å engasjere og støtte ungdom og voksne til kritisk undersøkelse av deres arbeid og samfunnet for øvrig.

Our Partners

aktivungdom

LNU-logo

Logo der HdM

CJI-300x148

EEAGrants

ehu

   oslo_kommune oxlo

tnp

frsi logo

nhsm-1420x600