Kommuniser for Godhet

IMG_9370

I dette prosjektet hjelper vi frivillige organisasjoner og aktivister med å forbedre sine kommunikasjonsstrategier slik at de får best mulig effekt gjennom fokusert veiledning og opplæring innen media og design.

Underbeis i opplæringen får de verdifull kunnskap om hvordan sosiale medier, web og markedskommunikasjon brukes som et strategisk verktøy i frivillige aktiviteter og påvirkningskampanjer.

Vi tilbyr GRATIS veiledning til frivillige organisasjoner i både tekniske (webutvikling, design) og strategiske spørsmål.