Faktuell

Fakta

Start01/06/2013
SluttKontinuerlig prosjekt
TemaBarn, Journalistikk, Mediakompetanse, Ungdommer
Nettsidehttps://faktuell.no

StedFaktuell er et mediakompetanseprogram og en ungdomsgenerert online publikasjon rettet mot ungdom med ulike bakgrunn i Oslo og resten av landet.

I samsvar med prinsippet om å fremme media- og informasjons-kompetanse som et middel til et mer åpent og inkluderende samfunn, har Faktuell prosjektet som mål å styrke samfunnsdeltakelse, forbedre praksisen med demokrati og ytringsfrihet blant de unge ved å la dem kanalisere sine digitale kompetanser til en målrettet medieproduksjon av høy kvalitet.

Hovedformålet til prosjektet er å oppfordre ungdommen til journalistiskarbeid og stimulere dem for å tilegne seg nye ferdigheter til å uttrykke seg fritt og dele sine ideer effektivt med et reellt og bredt publikum.

Vi anvender media som et verktøy for at ungdommen skal ha et aktivt samfunnsengasjement og granske seg selv, deres lokalsamfunn og verden for øvrig. Ved å trekke inn ekspertisen og veiledningen til profesjonelle journalister, gir programmet deltakerne mulighet til å mestre flere aspekter av medieproduksjon, for å bli effektive medieskapere med et intensivt 8 ukers program.

MÅLSETNINGER: 

Faktuell prosjektet prøver å styrke samfunnsdeltakelse, forbedre praksisen med demokrati og ytringsfrihet blant de unge ved å la dem kanalisere sine digitale kompetanser til en målrettet medieproduksjon av høy kvalitet.

 AKTIVITETER: 

Programmet tilbyr en rekke workshops, seminarer og veiledningsmuligheter for ungdom. For å holde de høyeste journalistiske standarder, blir studentene lært opp av profesjonelle fagfolk etter UNESCOs Media Training Framework, og gjennom hele året produseres medieinnhold om saker som de ønsker å rapportere og skrive om slik at de kan spille inn, redigere og publisere sin historie for et reelt publikum på en nettavis og et elektronisk magasin. Mens prosjektet lar ungdom utvikle nye ferdigheter for å styrke deres demokratiske deltakelse, fungerer det også som bidrag for å skape et mangfoldig medielandskap ved å generere en ungdoms kompetanseplattform for den minst representerte ungdomsbefolkningen i Oslo.

Har du spørsmål eller vil du bli involvert? / Do you have question, suggestion or would you like to involve in the project?

Vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger, forslag og bidrag. / We appreciate your great ideas, feedbacks and help.

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.