Oslo Young Leaders Inclusion Hub

Fakta

Start02/08/2018
Slutt01/09/2019


Partnere

Målet med prosjektet er å støtte ungeledere men diversebakgrunn og oppfordre dem til å jobbe med saker rundt inkludering og mangfold slik at de kan stå sterkere med sine meninger og synspunkter og ha et sterkere stemme i samfunnet for de gruppene og organisasjonene de representerer og jobber med.

  • De spesifikke målene er å støtte ungeledere men diversebakgrunn og oppfordre dem til å jobbe med saker rundt inkludering og mangfold slik at de kan stå sterkere med sine meninger og synspunkter og ha et sterkere stemme i samfunnet for de gruppene de representerer og jobber med.
  • å etablere et nettverk mellom ungdommer, personer fra frivillige organisasjoner som arbeider med inkludering og mangfold, og profesjonelle fra media bransjen for
  • å støtte opp unge lederne slik at de kan fremme sitt arbeid og å bli rollemodeller i samfunnet;
  • å utvikle unge ledernes kommunikasjons og digitale ferdigheter som de igjen kan bruke til å trene andre ungdommer fra deres lokalsamfunn og støtte deres inkludering på arbeidsmarkedet;
  • å utvikle verktøy for frivillige organisasjoner, som kan brukes for bedre kommunikasjonen med interessenter, til å motvirke diskriminering og hatprat fra samfunnet og bekjempe alle former for ekskludering.
  • å styrke kompetansen til frivillige organisasjoner slik at de kan kommunisere med ungdommer på en bedre og mer effektivt måte.
  • å styrke kompetansen til frivillige organisasjoner slik at de kan fremme sine saker og bekjempe alle former for ekskludering, ved å forbedre kommunikasjonskompetansene til sine unge ledere eller unge ansatte/frivillige.

Prosjektaktiviteter

1. Strategisk storytelling workshop og nettverkskveld

På Strategisk storytelling workshop vil vi inspirere og fortelle hvordan den store historien kan utvikles og brukes som en strategisk kommunikasjon og advocacy element og et lederverktøy. 2-3 Februar 2019

story2
Klikk på bildet for mer info.

2. Online verktøy for kommunikasjon og storytelling

Vi har utviklet et online verktøy for å støtte organisasjoner med å gi opplæring til sitt målgruppe (med fokus på ungdommer med innvandrerbakgrunn) til å forbedre seg innen digital kommunikasjon og interkulturell kommunikasjon. Verktøyet inkluderer workshop-senarioer for å kunne la ungdommene og frivilligorganisasjoner tilegne seg de nevnte ferdighetene.