VISUALIZE IT

VISUALIZE IT er en datavisualisering og multimedia produksjonstrening for ungdom mellom 14-20 år. I samarbeid med våre mediepartnere vil ungdom få opplæring i foto og videoredigering samt infografisk design til bruk i rapportering og dokumentering. Hovedmålet med dette prosjektet er å samle ungdom med forskjellige bakgrunn rundt felles interesse og gi ungdom nye arenaer for sosialisering og selvutvikling.
Vi vil samtidig bidra til at ungdommen skal gjennom bruk av visuelle elementer og digitale mediavertøy ta opp temaer som interesserer dem på en aktiv og effektiv måte. Dette vil også gi ungdom kvalikasjoner og ferdigheter som vil gi dem fordel på vei inn i arbeidslivet.

Hovedaktivitene i prosjektet er workshopper med vekt på praksis. I disse workshoppe vil ungdom:
… lære å utvikle og produsere multimediafortellinger,
… lære å produsere og redigere visueltinnhold gjennom bruk av programmene Photoshop, Adobe Premiere og After Effects,
… lære å lage grafer, kart og annet visuelt innhold til å fortelle sine historier.

I løpet av workshoppene vil ungdommene jobbe med et prosjekt i grupper. I dette prosjektet skal de vise fram det de har lært ved å lage et multimediefortelling om et samfunnsrelatert tema som interesserer dem.