Prosjektet «Polsk-ukrainsk søsterskap» avsluttes

Prosjektet «Polsk-ukrainsk søsterskap», initiert av Podkarpackie Association for Active Families, ble oppsummert i Rzeszów. I løpet av verksteder og pedagogiske møter lærte tenåringer fra begge land å forstå hverandre, uttrykke sine synspunkter og håndtere vanskelige situasjoner. Dette er enda et slikt initiativ som fremmer dialog og fordømmer fordommer.

Som en del av prosjektet gjennomførte Podkarpackie Association for Active Families sammen med sin partner Norsensus Mediaforum mange verksteder og pedagogiske møter for jenter i alderen 15 til 18 år fra Polen og Ukraina, samt personer som arbeider profesjonelt med ungdom. Under disse møtene ble det skapt rom for interaktive aktiviteter, kunnskap og refleksjon rundt utestengelse i hverdagen, samt temaer knyttet til vold basert på kjønn og opprinnelse.

I tillegg til verksteder og pedagogiske møter fikk deltakerne muligheten til å delta på et flerdagers treningsleir med kvalifiserte antidiskriminerings trenere. Resultatet av disse møtene er sosiale kampanjer, og målet deres er å oppmuntre offentlig mening til dialog om kvinners rettigheter. 7. februar 2024 ble det holdt et møte der prosjektet ble oppsummert i Urban Lab-rommet i Rzeszów, der deltakerne snakket om hva disse møtene brakte til deres liv.

Prosjektpartner: Norsensus Mediaforum

Prosjektet finansiert av Island, Liechtenstein og Norge fra EØS-midlene og norske midler under programmet Aktive borgere – Regionalfond.

Related articles

Social Campaigns in Polish-Ukrainian sisterhood project are launched

Great news! Three new social campaigns have been launched,...

«Feast at the Golesz Castle» is over

An opportunity to take an interactive tour of Golesz...

New social campaigns coming soon from Polish-Ukrainian Sisterhood project

Here are social campaigns the participants of Polish-Ukrainian Sisterhood...

Projects