Siste Seminaret om Design og Storytelling

Sist lørdag hadde vi det aller siste seminaret der temaet var design og storytelling.

Michael Solbakken fra NKH hadde en fin presentasjon angående kommunikasjon og jeg fortalte om design og utforming av nyhetsartikler.

Deretter hadde vi brainstorming og ungdommene valgte ut tema til artikler som de har begynt å skrive om.

Følgende temaer ble valgt ut:
Mangelfull helsesøstertjeneste ved ungdomskoler og VGS i Oslo
Ungdom under 18 år kommer ikke inn på en god del konserter og kulturelle arenaer pga alkoholskjenking
Oslo på europatoppen i narkotika og rusmisbruk
Boligmarkedet fører til gettodannelse og hindrer integrering

Før ungdommen kom i gang med å skrive gikk vi gjennom temaene sammen og kom med ideer til innholdet i artiklene. Hvilke fakta bør være med? Hvem er de berørte i sakene? Hvem er eksperter i denne saken? Hvilke grafiske elementer kan brukes? Ideer til gode bilder til saken? osv

De har da fått gjort gode tanker og kommet i gang med skrivingen som de skal fullføre innen fredag neste uke. Disse skal presenteres ved lanseringsseremoien i Rådhuset.

Related articles

Projects