Slik påvirkes ungdoms selvbilde av sosiale medier

Stadig flere unge jenter sliter med negativt selvbilde.

 

Det er en tydelig økning i jenter som ikke er fornøyd med sin egen kropp, ifølge en fersk undersøkelse utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

12 prosent av de unge jentene som har deltatt i undersøkelsen, har et negativt selvbilde. Dette er en nesten en dobling på tre år. I 2010 var tallet 7 prosent.

Ungdomsundersøkelsen i Stavanger, som ble gjennomført i 2013 viser også at 17 prosent av jentene har et negativt kroppsbilde, mot 12 prosent i 2010. Tallene er basert på besvarelsen til nærmere 5000 ungdommer.

Dømmer ut i fra utseende

Christina Tandrevold (16) og Gitte Krohn-Pettersen (15) er begge elever ved Austbø skole i Stavanger. De tror jenter på deres alder påvirkes av tilbakemeldingene de får gjennom sosiale medier…

Les mer om rapporten

Related articles

Unge har mer fritid – men savner samvær

Dagens 16-19-åringer bruker noe mer tid på utdanning og...

Halve befolkningen leser aviser på nettet

10 prosent leste aviser på Internett en gjennomsnittsdag i...

Digital dannelse og skjermtid

Tidsbruk på mediene skaper mest uenighet i hjemmet, viser...

Projects